Declaració de principis

Missió

Eticom-Som connexió s’integra dins l’àmbit de l’economia social i solidària. Som una cooperativa sense ànim de lucre, de construcció participativa i comunitària, que busca cobrir les necessitats d’accés als serveis de telefonia i internet dels nostres socis-consumidors, al mateix temps que aglutinem persones amb motivació per avançar, des de l’acció-reflexió conseqüent, cap a una sobirania dels serveis i les infraestructures de telecomunicacions actuals.

Som un projecte de construcció permanent que persegueix des dels seus orígens, una relació estreta i propera entre la base social que fa possible el projecte i l’instrument cooperatiu (serveis de telefonia i internet).

Volem desconnectar-nos d’un sistema de telecomunicacions que no està al servei de les persones.

Tenim 3 objectius principals:

 • Oferir accés de qualitat a serveis de telefonia i internet
 • Incidir en un canvi de mentalitat col·lectiva entorn de la capacitat transformadora que pot tenir el consum cooperatiu en un marc d’economia social i solidària.
 • Reduir impactes ambientals i socials que genera el sector de les telecomunicacions

Visió

Contribuir, des de l’àmbit de les telecomunicacions i l’economia social i solidària, a la transformació d’un món que necessita regenerar-se a través d’accions de construcció comunitària i de base solidària, i passar de “l’econo-mia” a “l’econo-nostra”.

L’economia social, des dels seus principis i valors, és la gran oportunitat que necessita el nostre món per avançar cap a una relació més justa entre persones, consum i medi ambient, i nosaltres volem apostar per aquest model, oferint serveis de telefonia i internet que connectin necessitats de consum i principis.

La construcció horitzontal, la intercooperació amb altres projectes de tot el món, i la recerca i desenvolupament sobre noves tecnologies o l’adaptació de les ja existents a una formulació comunitària, han de ser una constant per poder oferir un servei d’accés a telefonia i internet de qualitat, al mateix temps que incidim i col·laborem en la construcció de l’altre món possible.

 Principis

 • Economia social i cooperativa
 • Telecomunicacions Responsables
 • Bé comú
 • Primacia de les persones sobre el capital
 • Coherència
 • Participació
 • Regeneració permanent
 • Transparència
 • Solidaritat
 • Telecomunicacions Inclusives
 • Reflexió